Posunovacie zariadenie PV 211

Posunovacie zariadenie PV 211, je dvojnápravové vozidlo s elektrickým prenosom výkonu, založené na podvozku lokomotívy rady 700 (t 211). Zdrojom elektrickej energie je akumulátorová batéria alebo elektrocentrála, príp. je možné použiť kombináciu oboch spôsobov pohonu. Posunovacie zariadenie možno ovládať miestne alebo diaľkovo rádiovou povelovou súpravou (rádiová súprava nie je súčasťou štandartnej dodávky).

Posunovacie zariadenie PV 211 je učené pre ľahký až stredne ťažký a ekonomicky nenáročný posun v priestore nakladania a vykladania na firemných vlečkách s rozchodom koľají 1435 mm.

Zariadenie možno ovládať pomocou pevne zabudovaných ovládacích panelov bez dĺžkového obmedzenia v celom manipulačnom priestore. Ovladaním pomocou rádiového vysielača je rozsah manipulácie obmedzený dosahom povelovej súpravy (rôzny podľa miestnych podmienok). Pri výpadku diaľkového ovládania sa vozidlo samočinne zastaví.

Technické parametre
Maximálna hmotnosť zaťaženia - 1 500 t
Maximálna rýchlosť bez zaťaženia - 10 km/hod.
Maximálna rýchlosť so zaťažením - 5 km/hod.

Fotogaléria