Lanové posunovacie zariadenie PZ 3-15
(bočné uchytenie)

Lanové posunovacie zariadenie PZ 3-15 (bočné uchytenie) je určené k presnej manipulácii s max. šiestimi železničnými vozňami na prejazdových aj kusých koľajach firemných vlečiek. Zariadenie je schopné celkom nahradiť ekonomicky náročnú prevádzku lokomotívy v danom manipulačnom priestore, príp. zastaralý spôsob posunu pomocou vlečného lana. Prínosom je tiež zvýšenie bezpečnosti pracovníkov pri posunovaní, zvýšenie komfortu obsluhy a úspora manipulačného času.

Zariadenie LPZ 3-15 sa skladá zo základných technologických celkov, umiestnených v priestore daných koľají:

  • poháňacia stanica
  • vratná stanica
  • manipulačné tiahlo
  • vodiace koľajnice

Medzi poháňacou a vratnou stanicou je pozdĺž koľajnice umiestnená vodiaca dráha pre manipulačné tiahlo. ktoré je ťahané dopravným lanom vedeným k obom staniciam. Predpätie lana je konštantne zabezpečené pomocou napínacej poháňacej stanice. Manipulačné tiahlo slúži k ukotveniu na bočný hák vagónu a istí jeho bezpečné uchytenie počas posunu i v priebehu technologických prestávok.

Vodiacu dráhu je možné dodať aj v prevedení pre prejazdovú úpravu koľají. Montáž technológie možno previesť na všetkých bežných typov pražcov (drevených i betónových).

Štandartná dodávka obsahuje základné elektrovybavenie, včítane diaľkového rádiového ovládania. Na základe požiadavky prevádzkovateľa, možno na vhodných miestach manipulačného priestoru umiestniť i pevne uchytené ovládacie panely (napr. vo velíne obsluhy plniaceho zariadenia). Pri nedostatočnom vizuálnom kontakte pracovníka obsluhy s ťažným zariadením je vhodným doplnkom monitorovací systém (nie je súčasťou štandartnej dodávky). Zariadenie je vhodné pre začlenenie do automatizovanej prevádzky, riadenej, napr. pomocou počítača.

Súčasťou dodávky zariadenia je montáž, zaškolenie obsluhy a kompletná projektová dokumentácia.

Technické parametre
Maximálna ťažná sila: 25 kN /hmotnosť do 480 ton/
Rýchlosť posunu: 0,18; 0,36 m/s
Priemer ťažného lana: 12,5 mm
Napätie: 400 (500) V
Príkon elektromotora: 3-7,5 kW
Typ trati: priama, oblúky (prejazdové aj kusé) do 300m/max. sklon 3‰