Lanové posunovacie zariadenie NV 15-200

Lanové posunovacie zariadenie NV 15-200 (nárazníkový voz) je určené na posun a manipuláciu so železničnými vozňami do hmotnosti 2800 ton na slepých koľajach závodných vlečiek.

Zariadenie NV 15-200 sa skladá zo základných technologických celkov umiestnených v priestore danej koľaje:

  • poháňacia stanica
  • vratná stanica
  • nárazníkový voz
  • elektropríslušenstvo

Medzi poháňacou a vratnou stanicou umiestnenou v koľaji je vedené dopravné lano, ktoré ťahá po koľaji nárazníkový voz. Pri manuálnom, alebo automatickom spojení spriahadla nárazníkového vozu a háku vozňa je možné robiť obojsmerný posun súpravy. NV nahradzuje v danom manipulačnom priestore ekonomicky náročnú prevádzku lokomotívy, popr. zastaralý spôsob posuvu pomocou vlečného lana, zvyšuje bezpečnosť pracovníkov posunu, komfort obsluhy a znižuje manipulačný čas. Zariadenie NV obsluhuje 1 osoba poučená dodávateľom. Elektrovybavenie je riadené ovládacím automatom a frekvenčným meničom, čo zaručuje presné zastavovanie súpravy vozňov napr. pod násypnou hubicou, alebo na váhe. Ovládacie panely sú pevne umiestnené v miestach nakládky (vykládky), včítane výstražnej signalizácie. Ovládacie panely sa dajú na základe požiadavky prevádzkovateľa umiestniť aj na iných vhodných miestach, napr. vo velíne obsluhy plniaceho zariadenia. Pri nedostatočnom vizuálnom kontakte pracovníka obsluhy a ťažného zariadenia je vhodným doplnkom kamerový monitorovací systém. Ovládanie je taktiež možné pomocou diaľkového rádiového ovládania. NV 15-200 je možné začleniť do automatizovanej prevádzky riadenej napr. pomocou počítača. Súčasťou dodávky zariadenia je montáž, zaškolenie obsluhy a kompletná projektová dokumentácia.

Technické parametre
Maximálna ťažná sila: 15-200 kN
Rýchlosť posuvu: 0,2 m/s
Rýchlosť presunu do 1,35m/s bez záťaže
Priemer ťažného lana: 20-35,5 mm
Napätie: 400 (500) V
Príkon elektromotora: 5,5 – 75 kW
Typ trati: priama, aj oblúky, (prejazdová aj slepá) do 500 m /max. sklon 3‰/

Tabuľka štandartných prevedení

NV 15 NV 30 NV 60 NV 100 NV 160 NV 200
Počet vagónov (vagón = 80 t) 4 8 12 16 25 35
Maximálna ťažná sila (kN) 18 32 64 106 165 210
Rýchlosť posunu (m/s) 0,235 0,178 0,178 0,178 0,28 0,28
Priemer ťažného lana (mm) 20 20 23,6 25 33,5 35,5
motor (kW) 5,5 7,5 15 22 37 75