Lanové posunovacie zariadenie LPZ 15-100

Lanové posunovacie zariadenie NV 15-100 je určené k presnej manipulácii so železničnými vozňami na prejazdových aj kusých koľajách firemných vlečiek.

Zariadenie LPZ 15-100 sa skladá zo základných technologických celkov, umiestnených v priestore daných koľají:

  • poháňacia stanica
  • vratná stanica
  • posunovací vozík
  • vnútorných koľajníc

Medzi poháňacou a vratnou stanicou umiestnenými v koľajách, je vedené dopravné lano, ktoré tiahne po vnútorných koľajniciach posunovací vozík. Zmenou predpätia lana pomocou hydraulicky napínanej poháňacej sanice dôjde k vysunutiu tlačných kladiek posunovacieho vozíka a po jeho navedeniu medzi nápravy dôjde k uchyteniu nákolkov vozňa. Posun vozňa je potom možný oboma smermi po celej dĺžke manipulačného priestoru.

Znížením predpätia lana dôjde k uvoľneniu tlačných kladiek posunovacieho vozíka a k ich odpojeniu od vozňa. V čase umiestnenia vozíku v parkovacej pozícii je možný prejazd vlakových súprav bez obmedzenia.

Zariadenie je možné dodať s variantou vratnej stanice pre zrýchlený presun samotného posunovacieho vozíka na stanovené miesto (vhodné pre dlhšie trate). Montáž technologie možno previesť na všetkých bežných typov pražcov (drevených i betónových).

Zariadenie je schopné celkom nahradiť ekonomicky náročnú prevádzku lokomotívy v danom manipulačnom priestore, príp. zastaralý spôsob posunu pomocou vlečného lana. Prínosom je tiež zvýšenie bezpečnosti pracovníkov pri posunovaní, zvýšenie komfortu obsluhy a úspora manipulačného času.

Štandartná dodávka zariadenia obsahuje základné elektrovybavenie, včítane pevne umiestnených ovládacích panelov v mieste nakládky (vykládky) a výstražnej signalizácie. Na základe požiadavky prevádzkovateľa, možno na vhodných miestach manipulačného priestoru umiestniť i pevne uchytené ovládacie panely (napr. vo velíne obsluhy plniaceho zariadenia).

Technické parametre
Maximálna ťažná sila: 15-100 kN /hmotnosť do 1200ton/
Rýchlosť posunu: 0,2 m/s so záťažou
Rýchlosť presunu do 1,35m/s bez záťaže
Priemer ťažného lana: 20-25 mm
Napätie: 400 (500) V
Príkon elektromotora: 5,5-22 kW
Typ trati: priama (prejazdová aj kusá) do 500m/max. sklon 3‰

LPZ 15 LPZ 30 LPZ 60 LPZ 100
Počet vagónov (vagón = 80 t) 3 8 12 15
Maximálna ťažná sila (KN) 18 32 64 92
Rýchlosť posunu (m/s) 0,235 0,178 0,178 0,178
Priemer ťažného lana (mm) 20 20 23,6 25
Typ prevodovky PK 236 PK 236 PK 237 PK 237
Typ elektromotora prevodovky 1 LA7134-9AA 1 LA7133-4AA 1 LA7166-4AA 1 LG4186-4AA
950 ot/min. 1455 ot/min. 1460 ot/min. 1465 ot/min.
5,5 kw 7,5 kw 15 kw 22 kw