Prevodové mechanizmy

V oblasti prevodových mechanizmov a pohonov sa zaoberáme:

 • návrhy nových prevodoviek podľa zadania zákazníka, vrátane dodávky, montáže a servisu
 • návrhy na výmenu zastaraných pohonov za nové, vrátane optimalizácie a prispôsobeniu pôvodného riešenia
 • robenie oprav a generálnych opráv prevodoviek vrátane ich modernizácie
 • komplexné analýzy pohonov za účelom zvýšenia technických parametrov prevodovky a zariadenia
 • aplikácie prídavných zariadení ako sú frekvenčné meniče, riadenie rozbehu a prevádzky, snímače teploty, vibrácií a pod.

Dodávame rôzne typy prevodoviek vrátane náhradných dielov:

 • planétové prevodovky
 • čelní prevodovky
 • kužeľové prevodovky
 • závitovkové prevodovky (vrátane ich vzájomných kombinácií)

Realizované dodávky prevodoviek, oprav a náhradných dielov:

 • pohony lyžiarskych vlekov
 • pohony sedimentačných nádrží ČOV
 • aerátory, miešadlá
 • posunovacie zariadenia vozňov
 • dopravníky pásové, závitovkové
 • pohony papierenských strojov
 • pohony gumárenských lisov