Posunovacie zariadenie WRG - ťažná sila do 600 t

Možnosť použitia a hlavné parametre zariadenia:

 • ťažná a brzdná sila do 300 ton na rovine (Typ SL6 do 600 ton)
 • na technologických koľajniciach
 • vysokozdvižný vozík od 1,5 do 9 ton slúži ako hnacia jednotka
 • pre rozchod koľají od 1000 mm do 1668 mm
 • prenos sily z kolies vysokozdvižného vozíka cez valce a reťazový prevod na pogumované kolesá s okolesníkom
 • vysoká ťažná sila vďaka trecej ploche guma / oceľ a prevodovému pomeru 1: 5
 • sklopné nájazdové rampy pre vysokozdvižný vozík
 • zaistenie vysokozdvižného vozíka vidlicovou spojkou
 • ťažný hák pre pripojenie vagónu
 • robustný, takmer bezúdržbová konštrukcia
 • príslušenstvo: diaľkovo ovládaná mechanická spojka s ťažným hákom

Spôsob použitia:

Každý vodič vysokozdvižného vozíka je oprávnený obsluhovať zariadenie po zodpovedajúcej inštruktáži. Vysokozdvižný vozík slúži ako hnacia jednotka. Hnacie kolesá vysokozdvižného vozíka prenášajú silu na štyri pohonné valce - porovnateľné so skúšobnou stanicou bŕzd. Z valcov sa pohon prenáša pomocou reťazí na pogumované kolesá s okolesníkom. Vysoká ťažná sila je dosiahnutá vďaka trecej ploche guma / oceľ a prevodovému pomeru 1: 5. Hnacie a pojazdové valce sú usporiadané tak, že diferenciál vysokozdvižného vozíka umožňuje prechádzanie malých zákrut a výhybiek. Vysokozdvižný vozík privezie prístroj na posun vagónov na miesto nasadenia a usadia ho na vodorovnom úseku koľajiska na koľaj. Nájazdové rampy sa sklopia dole, takže vysokozdvižný vozík môže nabehnúť. Potom sa rampy zdvihnú hore a vysokozdvižný vozík sa zaistí. Ťažným hákom sa prístroj na posun vagónov spojí s vagónom.

Fotogaléria
Videogaléria