Dvojcestné posunovadlá
Vagónové posunovadlá
Prevodové mechanizmy
Konštrukcie

VAGÓNOVÉ
POSUNOVADLÁ

Posunovacie zariadenie (PZ) je určené k presnej manipulácii so železničnými vozňami na prejazdových aj kusých koľajach firemných vlečiek.

pozrieť viac

PREVODOVÉ
MECHANIZMY

Dodávame rôzne typy prevodoviek vrátane náhradných dielov: planétové, čelné, kužeľové, závitovkové (vrátane ich vzájomných kombinácií).

pozrieť viac

KONŠTRUKCIE
 

Výroba a montáž nosných oceľových konštrukcií rôzneho typu pre priemysel. Vypracovávanie projektovej dokumentácie v rámci výroby oceľových konštrukcií.

pozrieť viac

TRANSMISIE SB

Profil firmy

Spoločnosť TRANSMISIE bola založená v r. 1990 ako konzorcium fyzických osôb. Podľa profesionálnej orientácie svojich zakladateľov sa zamerala od začiatku na vývoj a dodávky nových prevodových zariadení a pohonov.
V roku 1992 sa firma transformovala na s.r.o. so sídlom v Martine a začala sa ďalej zaoberať vývojom mobilných stavebných strojov a vojenského obrneného vozidla Aligátor. S rozvojom firmy a jej postupným rozširovaním došlo k založeniu dcérskych spoločností s vlastným podnikateľským programom.
V Sabinove pôsobila od založenia spoločnosti do roku 1999 divízia realizácie a servisu, ktorá sa v roku 2000 transformovala na TRANSMISIE SB, s.r.o, ktorej hlavnou náplňou sú dodávky prevodových mechanizmov, dodávky lyžiarských vlekov a oceľových konštrukcií pre vleky a sedačkové lanovky, dodávky posunovacích zariadení pre posun vozňov na železničných vlečkách a vypracovanie konštrukčnej dokumentácie podľa zadania zákazníka, vrátane realizácie dodávok.
Firma sa orientuje na komplexné riešenie všetkých zákaziek; tzn. od konzultácie zo zákazníkom o najvhodnejšom riešení, spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie, komplexné dodávky až po uvedenie zariadenia do prevádzky, vrátane zaistenia servisných činností.
Od roku 2004 je firma Transmisie SB nepretržite držiteľom certifikátu ISO 9001:2000.